rozmiar: A A A

MajsterTynk Silikonowy Kornik

MajsterTynk Silikonowy Kornik

Zastosowanie:

Tynk silikonowy produkowany jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powłoki jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest transport pary wodnej oraz gazów. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe. Zastosowanie nowej technologii, przez połączenie nanotechniki oraz wysokowartościowych cech krzemianu znacznie podnosi walory tynku takie jak: lepsza odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne czy wahanie temperatur a także na skażenie mikrobiologiczne(glony , grzyby , porosty). Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do nowych powierzchni jak i do renowacji starych obiektów np. zabytkowych. Stosowany jest w systemie dociepleń na styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych systemem Majster-Pol oraz na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych jak. np. (beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe, suche, niespękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich ja: kurz, tłuszcz, pyl i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Przed nakładaniem tynku silikonowego każde podłoże trzeba zagruntować podkładem MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu podkładu lub preparatu wynosi min. 24 h przed nałożeniem tynku.

Przygotowanie produktu:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymie­szać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników.
UWAGA! Dopuszcza się rozcieńczenie tynku niewielką ilością czystej wody, max. 2% objętości opakowania, przy czym do każdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym należy dodać taką samą ilość wody, co zapewni jednolitość kolorystyczną tynkowanego elementu.

Zastosowanie produktu:

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania powinno się wykonać ruchami podłużnymi (w pionie lub w poziomie) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

Wskazówki dodatkowe:

 • Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, oraz przy stabilnej wilgotności powietrza.
 • Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażanych na bezpośrednią operację słońca i wiatru, na podłożu o tempe­raturze od +5°C do +25°C.
 • Na nowo wykonanych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy po min. 28 dniach od wykonania podłoża.
 • Po nałożeniu „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępne­go stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem tem­peratury poniżej +5°C. narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru, na podłożu o tempe­raturze od +5°C do +25°C.
 • Podczas realizacji robót tynkarskich, zaleca się zabezpieczenie rusz­towań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzyst­nie oddziałujących czynników zewnętrznych.
 • Aby uzyskać optymalne walory estetyczne, należy nakładać materiał z tego samego zamówienia. Materiał z różnych zamówień dokładnie wymieszać ze sobą i nałożyć na ścianę.
 • Nie zalecamy stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego i większe ryzyko pogorszenia właściwości eksploatacyjnych wykonywanej wyprawy tynkarskiej.

Dane techniczne:

 • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
 • Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
 • Kolorystyka zgodna z paletą barw MAJSTERPOL

Zużycie:

Grubość ziarna Kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Zużycie w kg/m2 2,3-2,7 2,8-3,2 3,3-3,7 3,8-4,2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Środki ostrożności:

Zwroty bezpieczeństwa

 • S2 - chronić przed dziećmi
 • S28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 • S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne
 • S29 - nie wprowadzać do kanalizacji


Zwroty zagrożenia

 • R52/53 działa szkodliwie na organizmy wodne;-może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

Warunki przechowywania i transportu:

Tynk przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w tempera­turze od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty pro­dukcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład:

MAJSTERTYNK SILIKONOWY jest masą o konsystencji plastycznej, produkowaną na bazie emulsji żywicy silikonowej i wodnej dyspersji żywicy styrenowo-akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących, środka hydrofobizujacego, pigmentów i środków konserwujących.

Karty techniczne:

  Karta techniczna MajsterTynk Silikonowy Kornik

Inne dokumenty:

Zapytaj o produkt Formularz zapytania

Formularz zapytania dla produktu MajsterTynk Silikonowy Kornik

Twoje imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Twój adres e-mail:

Twój numer telefonu:

Twoje zapytanie:

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.